81 532 53 22 (Lublin),
857 222 985 (Białystok)

konkurs ofert- ruchomości- wysposażenie WSAP w Białymstoku

Założyciel Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku w likwidacji ogłasza konkurs ofert na zakup  ruchomości stanowiących wyposażenie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku za łączną cenę nie niższą niż 275 950,00 zł netto (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy). Istnieje możliwość zakupu pojedynczych ruchomości wyszczególnionych w operacie szacunkowym. Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka Adaminy Partyckiej –Skrzypek, ul. G. Narutowicza 49/4; 20-016 Lublin do dnia 14 sierpnia 2019 roku (liczy się data wpływu oferty do kancelarii) do godziny 15.00 z dopiskiem „OFERTA- RUCHOMOŚCI WSAP W BIAŁYMSTOKU- NIE OTWIERAĆ”. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie kancelarii syndyka w dniu 21 sierpnia 2019 roku o godzinie 10.00. Celem uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt pod nr 81 532 53 22 lub adresem mail: adamina.partycka@protonmail.com

Współpracujemy z:

Kontakt

Biuro:

tel. 81 532 53 22 (Lublin)
tel. 857 222 985 (Białystok)

e-mail: adamina.partycka@protonmail.com

© ADWR 2018.
Projekt i wykonanie - freeline.pl.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij