81 532 53 22 (Lublin),
857 222 985 (Białystok)

konkurs ofert - zorganizowana część WSAP w Białymstoku

Założyciel Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku w likwidacji ogłasza konkurs ofert na zakup  zorganizowanej  części Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im.                S. Staszica w Białymstoku w likwidacji, tj: prawa do prowadzenia w charakterze podmiotu prowadzącego Liceum Ogólnokształcącego  Służb Mundurowych WSAP w Białymstoku z siedzibą przy ul. ks. St. Suchowolca 6; 15-567 w Białymstoku, wpisanego do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod pozycją 351, potwierdzone zaświadczeniem Nr EDU-V.4430.84.2014 z 19 września 2014r, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj: 130 663, 22 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze). Oferty należy złożyć osobiście lub kierować korespondencyjnie na adres: Bednara A.R., Bednara-Michalczyk J., Bednara-Kowal M. Kancelaria notarialna s.c., Spokojna 8a/1; 20-074 Lublin z dopiskiem: „OFERTA – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SŁUŻB MUNDUROWYCH WSAP W BIAŁYMSTOKU- NIE OTWIERAĆ” do dnia 14 sierpnia 2019 roku do godziny 15.00 (liczy się data wpływu oferty do kancelarii). Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii notarialnej Bednara A.R., Bednara-Michalczyk J., Bednara-Kowal M. Kancelaria notarialna s.c., przy ul. Spokojnej 8a/1 w Lublinie w dniu 20 sierpnia 2019 roku o godzinie 11.00. Celem uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt pod nr 81 532 53 22 lub adresem mail: adamina.partycka@protonmail.com

Współpracujemy z:

Kontakt

Biuro:

tel. 81 532 53 22 (Lublin)
tel. 857 222 985 (Białystok)

e-mail: adamina.partycka@protonmail.com

© ADWR 2018.
Projekt i wykonanie - freeline.pl.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij